ul. Prawochenskiego 15, 10-720 Olsztyn,
tel. 0-89 5233977, faks 0-89 5233477,
e-mail: dziekanat@geo.kortowo.pl

Historia WydziałuWydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej funkcjonuje w ramach olsztyńskiej uczelni już ponad 46 lat nieprzerwanej i twórczej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz organizacyjnej.

Ideę Jego utworzenia zawdzięcza się przedstawicielom olsztyńskich instytucji geodezyjnych. Wysunięta przez nich inicjatywa, spotkała się ze zdecydowanym poparciem ówczesnych władz Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (WSR) oraz z uznaniem i pomocą władz wojewódzkich. Zaowocowało to utworzeniem 1 października 1960 r. Zawodowego Studium Geodezji Urządzeń Rolnych (ZSGUR). W międzyczasie, prorektor WSR prof. dr Hjalmar Uggla, przyjął za priorytet pozyskanie dla Studium niezbędnej kadry naukowo-dydaktycznej. Dzięki życzliwości Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, a szczególnie jej wieloletniego dziekana prof. dr. hab. inż. dr. h. c. Czesława Kameli, do struktur olsztyńskiej jednostki przeniesiono służbowo ówczesnego adiunkta – dr. inż. Witolda Senissona i starszego asystenta – mgr. inż. Andrzeja Hopfera. Najważniejszym z pierwszych powierzonych im zadań było dalsze pozyskiwanie młodych i ambitnych kadr naukowych. W niedługim czasie do grona pracowników Studium dołączyli: mgr inż. Włodzimierz Lubomir Baran, mgr inż. Mirosław Graliński, mgr inż. Stanisław Goraj, mgr inż. Kazimierz Borkowski, mgr inż. Kazimierz Przybyłowski oraz mgr inż. Alojzy Wasilewski. Powstały w ten sposób zespół znacząco przyczynił się do przyszłych sukcesów oraz dynamicznego rozwoju młodego Wydziału.

W ciągu dotychczasowej działalności w strukturach kolejno: Wyższej Szkoły Rolniczej, Akademii Rolniczo-Technicznej oraz obecnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział odegrał i nadal odgrywa znaczącą rolę kształcąc studentów, prowadząc badania naukowe oraz współpracując z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego zarówno w kraju jak i za granicą.

Od czasu utworzenia Wydział wypromował ponad 5.700 magistrów inżynierów i inżynierów z zakresu realizowanych kierunków kształcenia. Rada Wydziału podejmując stosowne uchwały nadała ponad 150 stopni doktora oraz ponad 30 stopni doktora habilitowanego, poparła ponad 20 wniosków w sprawie nadania tytułu naukowego profesora. Przewody doktorskie i habilitacyjne, jak również procedury nadania tytułu profesora na Wydziale oprócz jego pracowników realizowali przedstawiciele wielu uczelni oraz instytucji naukowych i gospodarczych z kraju i z zagranicy.

Aktualnie na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej ponad 2 tysiące studentów kształci się na studiach I-go i II-go stopnia na dwóch kierunkach: „geodezja i kartografia” oraz „gospodarka przestrzenna”. Posiadając pełnię praw akademickich Wydział prowadzi również kształcenie na studiach III-go stopnia - doktoranckich w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie "geodezja i kartografia".

Strukturę Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej stanowią następujące jednostki organizacyjne: W ramach swoich struktur Wydział zatrudnia 131 pracowników, w tym: 94 nauczycieli akademickich 12 profesorów tytularnych, 8 doktorów habilitowanych, 70 doktorów, 4 magistrów, 37 pracowników inżynieryjno-technicznych i administracyjnych.

Więcej faktów i historii

Projekt i wykonanie - Agencja Interaktywna Respect
Wydzial Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Telefon: 089 523 39 77
Administrator: admin@geo.kortowo.pl